Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NUSPA.PL

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Nuspa stosuje obowiązujące zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych tj.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Nuspa z/s w Orłowo (82-100) przy ulicy Żuławskiej nr 8  (zwane dalej PHT Nuspa).

2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

3. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez PHT Nuspa i wynika z prowadzonej przez PHT Nuspa działalności. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, realizacja świadczonych usług/zamówień itp.

4. Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej). Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umów z PHT Nuspa w celu realizacji zamówienia/usług.

5. Państwa dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tutaj są przetwarzane. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przed ich (zawinionym lub przypadkowym) zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępie.

6. Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym / serwisie aukcyjnym Allegro. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

7. PHT Nuspa przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług (podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie Poczta Polska – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom podatkowym oraz organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. PHT Nuspa przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez PHT Nuspa działalności. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres pięciu (5) lat od momentu wyrażenia zgody.

9. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na te potrzeby. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, niepowiązanymi z nami podmiotami.

10. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.

Uwaga:
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, by otrzymać informację odnośnie powyższych kwestii.

W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy oraz niemożnością realizacji zamówienia/usługi.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez PHT Nuspa Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:

1) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@nuspa.pl , w temacie wpisując RODO;

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: PHT Nuspa ul. Żuławska 8, 82-100 Orłowo.